UDLAGE

Postoje više vrsta UDLAGA: (relaksirajuće, terapeutske, stabilizirajuće, sportske). Koriste se za terapiju TMD-a (temporomandibularnih disfunkcija zgloba), kod škripanja zubi i kod pojačanog trošenja zubi.